Birimler

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Evrak İşleri
 • Personel İşleri
 • Evlendirme İşleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 • Mali İşler
 • Tahsilat
 • Tahakkuk
 • Emlak İşleri

FEN İŞLERİ BİRİMİ

 • Fen İşleri
 • Temizlik İşleri
 • Su ve Kanalizasyon İşleri

ZABITA BİRİMİ

 •  Zabıta İşleri 

İTFAİYE BİRİMİ

 • İtfaiye İşleri